Verkort de Time-to-Market

CVISBlogWaarom kortere Time-to-Market juist nu relevant is

Waarom kortere Time-to-Market juist nu relevant is

We leven in vreemde tijden. Zo staan bij de een de bedrijfsactiviteiten op een laag pitje, terwijl de ander meer overuren maakt dan ooit tevoren. De ene organisatie maakt een ongekende groei door, terwijl de ander noodgedwongen moet ‘downsizen.’ Maar ook waar voorheen de herinrichting van het bedrijfsproces een optie was ter overweging, is dit voor sommigen nu eerder noodzaak dan bijzaak geworden. Hoe kunnen we onze bedrijfsprocessen op een zo efficiënt mogelijke manier inrichten? En in het bijzonder: hoe doen we dat nu, in de gewijzigde omstandigheden? Zodat we daardoor in plaats van stilstaan, weer vooruit kunnen kijken of zelfs de doorgemaakte groei kunnen maximaliseren? Dit is een belangrijk vraagstuk, waar veel organisaties in uiteenlopende sectoren mee worstelen.

Kosten en tijd besparen én eerder inkomsten

Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, namelijk: verkort de Time-to-Market (definitie). Als de tijd die nodig is voor het ontwikkelen van een bepaald product of dienst namelijk kan worden verkort, kan het als gevolg hiervan eerder op de markt worden uitgebracht. Daardoor worden er minder kosten gemaakt per productintroductie en blijven organisaties ook de concurrentie een stapje voor. Er worden dan namelijk niet alleen kosten bespaard in het ontwikkelingsproces, maar er kan dan ook simpelweg eerder geld worden verdiend dan de concurrent, omdat het product eerder te koop is. Dubbel voordeel dus! Maar is dit echter wel zo eenvoudig als het lijkt?

Ontwikkelprocessen worden al geoptimaliseerd 

We leven in een kenniseconomie waarbij Research & Development wordt ingezet om de kwaliteit van leven te verbeteren en op termijn zelfs te verlengen. Dit gaat echter vanzelfsprekend gepaard met hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten en vergt natuurlijk ook tijd. Wetenschappers zijn vaak ook al zeer gekwalificeerd in hun vakgebied. Op een bepaald punt kan er daarom nauwelijks additionele winst worden behaald op het gebied van Time-to-Market, door extra scholing. Daarom is het verstandig om ook naar andere aspecten van het proces te kijken.

Een human error kost geld

Bij de ontwikkeling van producten worden er vaak eerst kostbare prototypes gemaakt of experimenten uitgevoerd. De inzichten die als gevolg hiervan ontstaan worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd tot een hoogwaardig eindproduct. Dit vergt niet alleen enorm veel tijd, maar ook een hoge mate van nauwkeurigheid. Vaak gaat het om kostbare materialen of grondstoffen die verloren gaan wanneer er een menselijke fout wordt gemaakt. Wat als je deze noodzakelijke processen zou kunnen uitvoeren met virtuele materialen en grondstoffen, die niet verloren kunnen gaan?

Met HPC besparen op tijd, grondstoffen en materialen

Een kenmerk van High Performance Computing (HPC) is namelijk dat dit soort werkzaamheden virtueel kunnen worden uitgevoerd. Dit gebeurt met een supercomputer die, vergeleken met reguliere workstations of computers, een ongekende rekenkracht heeft. Bijgevolg stelt dit je in staat om in zeer korte tijd verschillende accurate simulaties (gelijktijdig) uit te voeren of virtuele prototypen te ontwikkelen en hun gedrag te voorspellen. Afhankelijk van het doel waarvoor HPC wordt ingezet, kan er in verschillende gevallen 20% tot wel 70% aan doorlooptijd worden bespaard!

Veel toepassingsgebieden, expertise is echter noodzakelijk

Nu is HPC een breed begrip. Je kunt dit soort oplossingen immers inzetten voor verschillende soorten processen, in uiteenlopende branches en op verschillende manieren. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om grote hoeveelheden tekstuele data te analyseren, met de bedoeling om hieruit relevante inzichten te verkrijgen. Of productontwerpen te optimaliseren door middel van simulaties. Ook kun je de werking en het effect van (omgevings)invloeden over een bepaalde periode analyseren om zodoende hieraan conclusies te verbinden. Dit zijn uiteenlopende mogelijkheden, die stuk voor stuk een andere aanpak vereisen. Ook zijn de voorkeuren qua gewenste aanpak bij iedere organisatie verschillend. Kortom, dit is een complex proces, waarbij het moeilijk kan zijn voor organisaties om volledig zelfstandig in te schatten wat de beste oplossing is.

Daarom is het belangrijk dat experts naar de specifieke situatie van jouw organisatie kijken. Het is van belang dat voor jullie unieke proces de juiste soort oplossing in wordt gezet. Ook moet deze goed integreren met de rest van de organisatie. Er kan zo een efficiënte en duurzame HPC voorziening ontstaan, met optimale prestaties en voor een zo voordelig mogelijke prijs. Zodat het initiële doel wordt bereikt: het verkorten van R&D doorlooptijden en als gevolg hiervan de Time-to-Market.

Interessant! Kunnen we even bellen?

Even sparren over het verkorten van de Time-to-Market in jullie R&D organisatie?
Vul het contactformulier in of bel ons rechtstreeks via (0411) 68 96 94.

CVIS International heeft een breed track record aan ervaring in het vakgebied HPC en de toepassing hiervan in uiteenlopende organisaties. Er wordt met een flexibele en kritische blik gekeken naar een oplossing waar R&D organisaties het meest mee gebaat zijn. Op deze manier groeien organisaties mee met de veranderingen in de maatschappij en zorgen zij ervoor dat zij de concurrentie een paar stappen voor kunnen blijven.

Beeld: Clock by Samantha Arriaga

Call Now Button