SURFsara en CVIS werken samen

CVISNieuwsSURFsara en CVIS werken samen

SURFsara en CVIS werken samen

Enorme rekenkracht helpt het bedrijfsleven vooruit.

Onderzoek en innovatie zijn voor bedrijven een succesvol duo en daarmee krijgen bedrijven steeds vaker te maken met big data en een behoefte aan complexe rekenmodellen. Deze bedrijven ontdekken de mogelijkheden van high performance computing (HPC): het inzetten van supercomputers voor het in een gesimuleerde omgeving testen van innovaties. Expertisecentrum SURFsara en ICT-dienstverlener CVIS ontzorgen bedrijven in uiteenlopende sectoren met HPC-oplossingen op maat. Het resultaat: lagere kosten en versnelde innovatie.

SURFsara is het nationale expertisecentrum op het gebied van high performance computing (HPC). Het centrum ondersteunt diverse onderzoeksinstellingen met hoogwaardige rekenfaciliteiten. Zo beheert SURFsara de nationale supercomputer Cartesius, met meer dan 1 biljard berekeningen per seconde, het op dit moment snelste systeem van Nederland. Die enorme rekenkracht wordt bijvoorbeeld gebruikt door onderzoekers die zich bezighouden met astronomie, klimaatverandering, taalkundig onderzoek en medische behandelingen. De grote en complexe rekenmodellen en gegevensbestanden in deze wetenschapsgebieden, zorgen voor een continue vraag naar snelle computercapaciteit en grote dataopslag.

Innovatie versnellen
Op het vlak van de digitale infrastructuur loopt Nederland voorop binnen Europa. In navolging van de academische wereld ontdekken nu ook de R&D-afdelingen van bedrijven in toenemende mate de mogelijkheden van HPC. Zo kunnen supercomputers behulpzaam zijn in uiteenlopende sectoren als de scheepsbouw, de chemie, de lifesciences en de hightech maakindustrie. De enorme rekenkracht maakt het mogelijk om bepaalde ontwerpen en oplossingen te simuleren en zo vooraf een beredeneerde inschatting te maken van de effectiviteit en het succes. Op deze manier leidt HPC tot snellere doorlooptijden en lagere kosten en kunnen bedrijven HPC inzetten om innovatie te versnellen en de marktpositie van deze bedrijven te verbeteren.

Hoogwaardige infrastructuur
Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden van high performance computing voor het bedrijfsleven, is SURFsara de samenwerking aangegaan met ICT-dienstverlener CVIS. CVIS analyseert en inventariseert de specifieke behoeftes van een bedrijf en ontwerpt op basis daarvan een passende oplossing. De balans tussen technische haalbaarheid en economische verantwoordelijkheid staat daarbij centraal. Ook neemt CVIS de implementatie voor zijn rekening. SURFsara stelt hierbij zijn hoogwaardige infrastructuur op het gebied van high performance computing beschikbaar.

Call Now Button