Specialisten in HPC

CVISNieuwsSpecialisten in HPC

Specialisten in HPC

CVIS is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van High Performance Computing (HPC) Clusters voor het uitvoeren van geavanceerde virtuele simulaties en data-analyses ter ondersteuning van Research & Development processen binnen o.a. de maakindustrie, watermanagement en lifesciences.

Een HPC cluster kan bestaan uit een on-premise cluster eventueel aangevuld met een remote cluster als een on-demand service tegen pay-per-use kosten. Ook kan gekozen worden voor de inzet van alleen een remote HPC cluster. Voor het remote HPC cluster werkt CVIS samen met OCF in Engeland. OCF participeert als IBM business partner in het Hartree Centre initiatief in de UK. Dit Centre heeft tot doel HPC oplossingen te ontwikkelen, toe te passen en te demonstreren. OCF exploiteert een HPC datacenter met achttienduizend cores.

Een HPC cluster kan standalone worden geïnstalleerd of kan onderdeel uitmaken van een al bestaande ICT infrastructuur. In beide gevallen kan CVIS voor u het beheer inregelen en eventueel uitvoeren. CVIS heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het beheren van complexe ICT infrastructuren met daarin componenten voor de automatisering van zowel kantoorwerkzaamheden, businessprocessen als engineeringprocessen. We ondersteunen organisaties in zowel de private- als publieke sector.

Geavanceerde virtuele simulatie en data-analyse nog vaak een brug te ver voor het MKB

Onderzoek door de Aberdeen Group in juli 2014 toont aan dat 75% van de best-inclass bedrijven virtuele simulatie inzetten voor hun product design verificatie en validatie proces en 19% van plan is dit te doen. Hierdoor zijn zij in staat ongeveer 90% van de doelstellingen met betrekking tot introductiedatum, kosten, omzet en kwaliteit te behalen. De ontwikkeltijd is in twee jaar met 22% gereduceerd. Virtuele simulatie en data-analyse vereist een ‘high-performance’ computerinfrastructuur en speciaal daarvoor ontworpen programma’s. Grote organisaties hebben doorgaans makkelijker toegang tot dit soort geavanceerde mogelijkheden dan het MKB omdat technologische en financiële hindernissen beter genomen kunnen worden. Dit betekent dat het MKB vaak geen gebruik maakt van de vele voordelen die simulatie en data-analyse biedt, waardoor het de concurrentieslag met de grote bedrijven dreigt te verliezen.

Onze doelstelling
De doelstelling van CVIS is het MKB en grotere bedrijven die met hetzelfde probleem worstelen uit deze impasse te halen en ook hen geavanceerde virtuele simulatie en data-analyse te bieden tegen te justificeren kosten.

Onze aanpak
De aanpak van CVIS is business gedreven. Dat wil zeggen dat niet de ICT technologie bepalend is maar het probleem of de business behoefte. Samen met de klant wordt dan ook als eerste de doelstelling en de zakelijke rechtvaardiging in kaart gebracht. Zaken zoals schaalbaarheid van een applicatie, optimale inzet van het aantal cores, datatransfermogelijkheden en te hanteren workflow worden vervolgens in een Proof of Concept (PoC) nader onderzocht. Na een succesvolle PoC volgt op basis van een te verwachten workload het design van de technische infrastructuur. Dit kan betekenen dat gekozen wordt voor een HPC on-demand oplossing, een HPC on-premise oplossing of voor een hybride.

Call Now Button