R&D innoveren online nog sterker!

CVISBlogResearch & Development innoveren online nog sterker!

Research & Development innoveren online nog sterker!

De waardering voor Research & Development neemt toe

Meer dan ooit tevoren wordt de waarde van Research & Development en innovatie duidelijk. De zorg staat immers onder zware druk om de enorme toestroom van patiënten aan te kunnen. Vandaar dat men hoopt dat er zo snel mogelijk medicijnen en oplossingen ontwikkeld worden. Zodat we hiermee enerzijds de huidige druk in ziekenhuizen kunnen laten afnemen, maar zeker ook creatieve oplossingen kunnen creëren, die deze situaties in de toekomst structureel doen voorkomen. De waardering voor Research & Development neemt daarom sterk toe. En niet alleen Research & Development voor medicijnen, maar ook voor andere toepassingen en innovaties.

R&D en innovatie is teamwork!

Het doel van innovatie is om een idee vanuit haar originaliteit ontwikkelen tot een waardevolle nieuwe dienstverlening of een tastbaar nieuw product dat veel waarde oplevert. En die waarde wordt natuurlijk niet alleen uitgedrukt in geld, maar vooral ook in de betekenis dat het heeft voor ons. Daarom is het belangrijk dat ideeën zo snel mogelijk omgezet worden naar werkelijkheden. Maar hoe doe je dat als je op dit moment niet echt samen kunt zijn in één ruimte?

De oplossing ligt in online samenwerken!

Specifieke kenmerken R&D online

Het werken in de R&D sector vergt enerzijds een procesmatige aanpak, maar tegelijkertijd ook creativiteit. Alles begint immers met een idee! Natuurlijk zijn de standaard voordelen van online werken hetzelfde als bij iedere kantooromgeving. Maar welke aspecten zijn specifiek belangrijk voor het online samenwerken in Research & Development teams?

Research & Development innoveren online

1.   Ruimte voor het ontwikkelen van ideeën

Bij het ontwikkelen van ideeën wil je de ruimte krijgen om processen te kunnen ontwikkelen en verfijnen. En vervolgens geen kostbare tijd verliezen door continu bezig te zijn met administratie en het zoeken naar documenten. Informatie moet direct beschikbaar en gemakkelijk vindbaar zijn. Hierdoor krijg je de ruimte en tijd om je te richten op het ontwikkelen van ideeën.

2.   Ideeën delen met je team

Aangezien je de focus wilt kunnen leggen op onderzoek, en dat zonder dat anderen in een te vroeg stadium al kunnen meekijken, is het belangrijk dat je in een aparte omgeving kunt werken. Totdat het concept ver genoeg doorontwikkeld is, dat je hierop feedback wenst te ontvangen.

3.   Elkaar feedback kunnen geven

Samen met je team wil je de ideeën bekijken, evalueren en feedback kunnen geven. En dan niet in allerlei verschillende documenten, die op meerdere locaties verspreid staan. Maar juist zoveel mogelijk in één document, waar alle betrokkenen toegang toe hebben. En waarin je tevens ziet welke feedback van wie afkomstig is.

4.   Terugkijken

Hoe vaak gebeurt het niet dat je even terug wil kijken naar een vorige stap in het proces? Het is tijdsverlies als je hier lang mee bezig zou zijn. Zou het niet geweldig zijn als je gewoon terug kunt gaan naar elke fase van je werk, zonder meerdere kopieën op te hoeven slaan en bestandsversies bij te houden?

5.   Teamoverleg

Natuurlijk wil je de resultaten van je onderzoek of project bespreken met je team. En elkaar daarbij zien. Videobellen is hierbij de oplossing.

6.   Eén bibliotheek

We hadden het al eerder over een “bibliotheek”. Natuurlijk wil je een plaats waar alle bestanden, documenten, aantekeningen, schetsen en plannen gezamenlijk bij elkaar opgeslagen zijn. Zodat je snel alles terug kunt vinden.

7.   Veilige omgeving

Onderzoek en innovatie is de kern van je business. Daarom is het van essentieel belang dat je data uitermate goed beveiligd is in een cloud omgeving.

Maar hoe?

Benieuwd naar nieuwe manieren hoe jullie Research & Development organisatie optimaal online samen kan werken? Lees hier meer.

Beeld: ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Call Now Button