Op zoek naar rekenkracht

CVISNieuwsOp zoek naar rekenkracht

Op zoek naar rekenkracht

Als bedrijf in de offshore industrie wordt veel gebruik gemaakt van computermodellen om de offshore installatie operaties te simuleren. Daarmee kunnen de operaties ontworpen en de werkbaarheid bepaald worden. Zo schakelt ECE Offshore CVIS in voor extra rekencapaciteit. De computermodellen in de offshore industrie vereisen de nodige rekenkracht. Een goede back-up of uitbreiding van de capaciteit om de computermodellen te kunnen simuleren is essentieel, omdat elke situatie anders is. Dan kan het slim zijn om die capaciteit extern te zoeken.

Extra rekencapaciteit
ECE Offshore uit Wateringen heeft daar ervaring mee. Zij hebben zelf voldoende servercapaciteit voor de normale werkzaamheden, maar ECE Offshore schakelde CVIS in om extra rekencapaciteit in te zetten. Reinier Nagtegaal: “CVIS kan direct servers leveren in het geval dat onze servers niet beschikbaar zijn of wanneer we een capaciteitstekort hebben.”

Tijdelijke servers van CVIS
CVIS kan op korte termijn en tegen goede voorwaarden extra rekencapaciteit bieden bij SURFsara. “Dit is voor ons een stukje zekerheid: wanneer onze servers niet beschikbaar zijn kunnen we nagenoeg direct overschakelen naar de servers van CVIS. Tevens biedt het ons de mogelijkheid om tijdelijk servercapaciteit bij te zetten wanneer dit nodig is.” Zo kan ECE Offshore heel flexibel opereren en haar werkzaamheden veilig stellen.

ECE Offshore is heel tevreden over de samenwerking met CVIS, mede door de klantvriendelijkheid en technische kennis die paraat is bij CVIS. “Ook wanneer snel handelen wenselijk is wordt dat zeker gedaan.”

Over ECE Offshore B.V.
De offshore wind industrie is een jonge markt met veel Nederlandse spelers die zelf ook nog niet zo lang in die markt actief zijn. Hier ontstond de behoefte aan theoretisch sterk onderbouwde mensen met offshore ervaring. ECE Offshore greep zodoende haar kans.

Drieledige Core Business
De core business van ECE Offshore is drieledig. Ten eerste verhuurt de organisatie op sonar gebaseerde meetsystemen voor de offshore industrie. Daarnaast ontwerpt en bouwt staalconstructies voor diezelfde offshore industrie. Een derde onderdeel is het ontwerpen van offshore installatie methodes. Met name dat laatste is complex en vereist veel rekenkracht om de invloed van golven, stroming en scheepsbewegingen op de objecten die geïnstalleerd worden goed te modelleren.

Teams
Het engineering team van ECE Offshore ontwerpt zowel de offshore constructies als de installatiemethodes van constructies en offshore elektriciteitskabels. Daarnaast is een team bezig met het ontwikkelen van sonar apparatuur welke de daadwerkelijke installatie van elektriciteitskabels en objecten op zee realtime kan monitoren.

Jong, maar met offshore ervaring
Ondanks haar gespecialiseerde dienstverlening is het in Wateringen gevestigde ECE Offshore een relatief klein bedrijf. Zo heeft het bedrijf 16 ingenieurs met een universitaire opleiding in dienst met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar. De meesten van hen hebben de nodige offshore ervaring. Dit geeft de organisatie een unieke combinatie van theoretische kennis, praktische ervaring en doelgerichte aanpak.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button