Damen Shipyards

Damen Shipyards

Voor Damen Shipyards heeft CVIS een high-performance computing (HPC)-omgeving in Microsoft Azure gerealiseerd. De specifieke uitdaging van dit project lag hierin, dat het draaien in de cloud een dynamische omgeving vereiste. Als operating system (OS) is gekozen voor CentOS 7 en als Scheduler voor Torque/Maui. Op basis van CVIS gebouwde scripts is de omgeving dynamisch gemaakt. Aan de hand van de gevraagde capaciteit worden automatisch een aantal machines opgestart om de berekening te kunnen draaien.

Call Now Button