Branches

CVISBranches

IT4R&D: sectoren

Life sciences en Farma
In de farmaceutische industrie ligt de grootste R&D-uitdaging in de R&D apparatuur in combinatie met de vernieuwde technologieën op hardware en software gebied. Door de jaren lange ervaring die CVIS heeft opgedaan in de Farma industrie kunnen we uw dynamische businessmodel laten aansluiten op uw IT infrastructuur.

Zie onze business case Baseclear.

Maakindustrie
Ook in de maakindustrie bestaat een grote behoefte aan IT4R&D. Denk onder andere aan vaar- en voertuigen, machineproductie en werktuigbouw. In deze sector is time to market van essentieel belang. Door de flexibiliteit van CVIS en de geboden IT oplossingen kunnen business wensen snel gerealiseerd worden.

Zie onze business case Damen Shipyards.

MKB
Steeds vaker zijn het ook midden- en kleinbedrijven, zoals startups, waarvoor CVIS de IT-omgeving voor R&D ontwikkelt. De innovaties van producten en diensten zijn van groot belang. CVIS adviseert en bouwt de IT infrastructuur die hier het beste op aansluit.

Call Now Button